OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Wtorek, 16 Marzec 2010 12:22

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wołczyn” i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wołczyn” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227]:

Burmistrz Wołczyna zawiadamia, że:

  1. Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołczyn” wraz z „Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wołczyn” podlega procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z możliwością udziału społeczeństwa.

 

  1. Z projektem „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołczyn” wraz z „Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wołczyn” i Prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn w pokoju nr 31, a także na stronie internetowej pod adresem http://www.srodowisko.wolczyn.pl.

 

  1. Do projektów powyższych dokumentów można składać uwagi i wnioski. Należy je składać pisemnie i przedłożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołczynie pokój nr 31 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Wołczynie,  ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn. Dopuszcza się także możliwość przesłania ich w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Termin składania uwag i wniosków upływa 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu).

 

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołczyna.

 

BURMISTRZ

mgr Jan Leszek Wiącek

 

Pliki do ściągnięcia:

  1. APGO Wołczyn
  2. Harmonogram POŚ 2008-2011 Wołczyn
  3. POŚ Wolczyn 2009
  4. Prognoza do POŚ i PGO Wolczyn