Karty typu B
Karta 2014/B/10 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku odpadów na terenie zakładu Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie, lokalizacja działki ew. nr 264, 266 i 267 ark. m. 3 w mieście Wołczyn
Więcej…
 
Karta 2014/B/7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn, lokalizacja działki ew. nr 329, 330, 341 ark. m. 1 w miejscowości Wąsice
Więcej…
 
Karta 2014/B/3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Remont Jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, Gmina Wołczyn”

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne - decyzje

1

Nr wpisu

2014/B/3

2

Zakres przedmiotowy decyzji /postanowienia

Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Remont Jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, Gmina Wołczyn”

3

Znak sprawy

RG.6620.3.2014

4

Data i miejsce wydania

Dnia: 14.04.2014 r. Urząd Miejski w Wołczynie

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie

Burmistrz Wołczyna

ul. Dworcowa 1

46-250 Wołczyn

Telefon:  /077/ 418 83 40

Fax:  /077/ 418 83 40

Adres email:

Strona www: http://www.wolczyn.pl

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia

2014/A/3

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wołczynie Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn. Pokój nr 30, tel. /077/ 418 83 40 wew. 213.

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie

jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie służy zażalenie.

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie

 

12

Uwagi

 

Więcej…
 
Karta 2013/B/11 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie punktu skupu złomu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na obiekt handlowy” lokalizacja działka ew. nr 738/3 ark. m. 9 w mieście Wołczyn.
Więcej…
 
Karta 2013/B/3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych oraz budynku mieszkalno-gospodarczego wraz  z przebudową i rozbudową na zakład produkcyjno-usługowy”, lokalizacja Komorzno działka nr 267 ark. m. 6 gmina Wołczyn
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL