Karta 2014/A/10 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku odpadów na terenie zakładu Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie, lokalizacja działki ew. nr 264, 266 i 267 ark. m. 3 w mieście Wołczyn

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o u

dzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek

o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

2014/A/10

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku odpadów na terenie zakładu Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie, lokalizacja działki ew. nr 264, 266 i 267 ark. m. 3 w mieście Wołczyn

 

3

Znak sprawy

RG.6620.10.2014

4

Data złożenia

01.12.2014

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Lesaffre Polska S.A. ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Prokurenta Ryszarda Błaszków

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna, wykaz z rejestru gruntów

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Wołczyna

ul. Dworcowa 1

Wołczyn, 46-250 Wołczyn

Telefon: /077/ 418 83 40

Fax: /077/ 418 83 40

Adres email:

Strona www: http://www.wolczyn.pl

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wołczynie Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn. Pokój nr 30, tel. /077/ 418 83 40 wew. 213.

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi