Karta 2014/A/7 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn, lokalizacja działki ew. nr 329, 330, 341 ark. m. 1 w miejscowości Wąsice

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o u

dzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek

o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

2014/A/7

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn, lokalizacja działki ew. nr 329, 330, 341 ark. m. 1 w miejscowości Wąsice

3

Znak sprawy

RG.6620.7.2014

4

Data złożenia

27.10.2014

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

SGE Sp. z o.o. ul. Sopocka 7/2, 71-475 Szczecin reprezentowana przez Pana Łukasza Atamańczuka

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

karta informacyjna przedsięwzięcia, karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji elektronicznej, mapa ewidencyjna, wykaz z rejestru gruntów

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Wołczyna

ul. Dworcowa 1

Wołczyn, 46-250 Wołczyn

Telefon: /077/ 418 83 40

Fax: /077/ 418 83 40

Adres email:

Strona www: http://www.wolczyn.pl

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wołczynie Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn. Pokój nr 30, tel. /077/ 418 83 40 wew. 213.

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi