Karta 2012/A/6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa w obrębie miejscowości Świniary Wielkie, gmina Wołczyn farmy wiatrowej „Wołczyn 1362” o łącznej mocy 2MW, składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2MW, maksymalnej wysokości do 175 m n. p. t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem.

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek

o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

2012/A/6

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa w obrębie miejscowości Świniary Wielkie, gmina Wołczyn farmy wiatrowej „Wołczyn 1362” o łącznej mocy 2MW, składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2MW, maksymalnej wysokości do 175 m n. p. t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem.

3

Znak sprawy

TI.6620.6.2012

4

Data złożenia

17.07.2012r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A. ul. Piękna 14/26A/1; 00-549 Warszawa

Regon 340297

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

karta informacyjna przedsięwzięcia, karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji elektronicznej, mapa ewidencyjna, wykaz z rejestru gruntów, dowód uiszczenia opłaty skarbowej

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Wołczyna

ul. Dworcowa 1

Wołczyn, 46-250 Wołczyn

Telefon: /077/ 418 83 40

Fax: /077/ 418 83 40

Adres email:

Strona www: http://www.wolczyn.pl

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wołczynie Wydział Techniczno - Inwestycyjny, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn. Pokój nr 31,  tel. /077/ 418 83 40 wew. 214.

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi