Karta 2012/A/3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marcin Dłubak   
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Częściowa przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z funkcją socjalną i biurową zakładu Lesaffre Polska S.A.”

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek

o ustalenie programu dostosowawczego - wniosek o wydanie decyzji

1

Nr wpisu

2012/A/3

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Częściowa przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z funkcją socjalną i biurową zakładu Lesaffre Polska S.A.”

3

Znak sprawy

TI.6620.3.2012

4

Data złożenia

26.03.2012 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Lesaffre Polska S.A. ul. Dworcowa 36; 46-250 Wołczyn

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

karta informacyjna przedsięwzięcia, karta informacyjna przedsięwzięcia w wersji elektronicznej, mapa ewidencyjna, wykaz z rejestru gruntów

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Wołczyna

ul. Dworcowa 1

Wołczyn, 46-250 Wołczyn

Telefon: /077/ 418 83 40

Fax: /077/ 418 83 40

Adres email:

Strona www: http://www.wolczyn.pl

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Wołczynie Wydział Techniczno - Inwestycyjny, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn. Pokój nr 31,  tel. /077/ 418 83 40 wew. 214.

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

Zmieniony: Czwartek, 05 Kwiecień 2012 11:24